องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

156 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า
อำเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ 38000
facebook

โทรศัพท์

สนง.ปลัด โทร./หมายเลขโทรสาร 042 499 193
กองคลัง โทร. 042 499 057
กองช่าง/กองสวัสดิการสังคม/กองการศึกษา โทร. 042 499 232
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.