สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (E-SERVICES)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ให้บริการประชาชนที่ต้องการขอความอนุเคราะห์หรือร้องเรียนร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมารับและยื่นแบบคำขอ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความรายละเอียดลงไปในเอกสารคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บุ่งคล้า www.bungklacity.go.th

ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขอองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ เฟสบุ๊ค อบต.บุ่งคล้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการท่านตามเอกสารที่ร้องขอ และขอความร่วมมือท่านให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่
ทุกครั้งด้วย